Historia

Historia Żywieckiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Jesienią 1948 r. organ założycielski pod przewodnictwem zasłużonego działacza piłkarskiego, prezesa klubu Czarni Żywiec Pana Edwarda Herzberga przejął organizację rozgrywek piłki nożnej powiatu żywieckiego od Podokręgu Piłki Nożnej w Bielsku Białej, tworząc Podokręg Piłki Nożnej w Żywcu.

W nowo utworzonym zarządzie zasiedli Edward Herzberg wybrany na Przewodniczącego Podokręgu oraz Panowie: Franciszek Ostrowski, Czesław Urbański, Józef Kłusak i Władysław Kucharski. Zarząd ten pracował do 1952 r. kiedy to nowym Przewodniczącym został Pan Władysław Dziergas. W składzie Zarządu i podległych mu wydziałów pojawiły się nowe nazwiska działaczy byli to: Władysław Kumorek, Wirgiliusz Wisiński, Władysław Pępek, Czesław Urbański, Józef Sroka, Stanisław Hilbrycht.

W 1954 r. funkcję Przewodniczącego Podokręgu objął Pan Karol Bajorek dzierżąc ster do 1957 r. do momentu decyzji Okręgowego Zarządu Piłki Nożnej w Krakowie o włączeniu Podokręgu Żywiec do Podokręgu w Wadowicach. W nowych strukturach do Zarządu Podokręgu w Wadowicach zostali wybrani żywieccy działacze: Wirgiliusz Wisiński, Józef Sroka, Stanisław Hilbrycht i Władysław Kumorek.

W 1960 r. rozwijająca się w szybkim tempie piłka nożna na terenie powiatu żywieckiego oraz starania działaczy przywróciły samodzielną działalność Podokręgowi Żywiec. Na stanowisko Prezesa ponownie został wybrany Pan Edward Herzberg a Jego najbliższymi współpracownikami zostali Wirgiliusz Wisiński jako Z-ca Prezesa, Mieczysław Miodoński - sekretarz oraz Panowie Józef Sroka, Czesław Urbański i Stefan Kuchejda. W następnych latach do pracy w strukturach Podokręgu dołączali Panowie Władysław Madejczyk, Henryk Sanetra i Tadeusz Kania.

W 1976 r.nastąpiła reorganizacja terytorialna kraju w następstwie której powstało województwo bielsko - bialskie i żywiecki podokręg z Okręgu Piłki Nożnej w Krakowie przeniesiony został do Beskidzkiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej.

W 1981 r. z funkcji Prezesa po 21 latach działalności nie licząc wcześniejszych zrezygnował Pan Edward Herzberg przekazując ster nowemu Prezesowi Panu Stanisławowi Szopie, który pełnił tą funkcję do 2000 r. zostając obrany Honorowym Prezesem.

Po wycofaniu się z aktywnej działalności Pana Stanisława Szopy w 2000r. Prezesem Podokręgu został wybrany Pan Wirgiliusz Wisiński mając w swoim dorobku ponad 50 lat działalności w strukturach podokręgu oraz w piłkarskich władzach okręgowych i wojewódzkich.

Od kwietnia 2008r. obowiązki Prezesa Podokręgu BOZPN w Żywcu pełni Pan Wiktor Duniewicz.

Honorowym Prezesem wybrano Pana Wirgiliusza Wisińskiego, Tadeusz Kania pełni obowiązki sekretarza Podokręgu. Przewodniczącym Wydziału Szkolenia został Pan Edward Borak, trenerem koordynatorem Pan Stanisław Kondrat.

Wydziałem Sędziowskim kieruje Pan Dariusz Mrowiec. Józef Tomaszek kieruje Wydziałem Gier i Dyscypliny. Pozostali członkowie Zarządu Podokręgu to Panowie: Jan Hutyra, Jerzy Wandzel, Rajmund Nierychło.

W wyniku wyborów w dniu 28.03.2012 funkcję Prezesa objął Dariusz Mrowiec. Do Zarządu Podokręgu weszli: Piotr Raczek, Tadeusz Kania, Piotr Stasica, Jerzy Wandzel, Sławomir Sołtysik, Jan Hutyra, Józef Tomaszek. Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego mianowano Dawida Bukowczana.

Z dniem 30.09.2014 Tadeusz Kania zrezygnował z funkcji sekretarza Podokręgu Żywiec na własne życzenie.

Podokręg Piłki Nożnej w Żywcu prowadzi obecnie rozgrywki w następujących grupach:

  • Klasa A 14 drużyn
  • Klasa B 12 drużyn
  • Juniorzy 14 drużyn
  • Trampkarze I grupa 9 drużyn
  • Trampkarze II grupa 5 drużyn