Prezydium

Obecne Prezydium:

  1. Dariusz Mrowiec – Prezes Podokręgu Żywiec

Skład Prezydium Podokręgu Żywiec:

  1. Jerzy Wandzel - Wiceprezes
  2. Piotr Stasica - członek Podokręgu
  3. Piotr Raczek - członek Podokręgu
  4. Józef Tomaszek - członek Podokręgu
  5. Sławomir Sołtysik - trener koordynator