Kolegium sędziów

21/09/2022 21:53

Aktualizacja. Obsada na 24-30.09.2022

Przypominamy, że kluby zobowiązane są do przedstawienia sędziemu głównemu przed meczem listy porządkowych oraz zapewnienia niezbędnej liczby porządkowych w kamizelkach na zawodach. Sędziowie zobowiązani są do wpisywania wszelkich niedociągnięć w tym zakresie (brak listy porządkowych, brak porządkowych lub niewłaściwe zabezpieczenie) w sprawozdaniu do zawodów.
18/09/2022 18:57

Informacje

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości doboru koszulek – drużyny występujące w kolorach koszulek sędziowskich firmy „Macron”) można sędziować w innych strojach niż firmy „Macron”. Zasadne wydaje się więc uzgadniane w trójce wyznaczonej na mecz jaki dodatkowy kolor koszulki zabierają. Koledzy prowadzący zawody LKS Podhalanka Milówka w roli gospodarza w sierpniu i wrześniu, którzy otrzymali wynagrodzenie za mecz proszeni są o kontakt z kol. Dawidem Bukowczanem w celu prawidłowego rozliczenia. Koledzy prowadzący w sierpniu zawody Koszarawy Żywiec muszą dostarczyć rachunku do klubu. Koszarawa Żywiec mecze za sierpień winna zapłacić indywidualnie. Od września mecze Koszarawy Żywiec rozliczane są przez ŚlZPN. W celu uniknięcie podwójnej zapłaty sędziowie, którzy otrzymali wynagrodzenie za mecz wrześniowy są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsadowego. Przypominam o obowiązku zgłaszania do obsadowego przypadków, gdy mecz nie został rozegrany z np. powodu niestawienia się drużyny lub niedokończenia/przerwania zawodów. Za takie zawody przysługuje 1/2 delegacji. Składy grup XXIX Mistrzostw Śląska Sędziów: Grupa A Grupa B Skoczów Racibórz Bielsko – Biała Lubliniec Częstochowa Katowice Żywiec Sosnowiec Rybnik Bytom Zabrze Tychy
15/09/2022 16:22

Aktualizacja. Obada na 17-23.09.2022

W załączeniu obsada. Przypominamy o zebraniu plenarnym w najbliższy piątek (16.09.2022) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26.
12/09/2022 07:49

Interpretacja spalonego

Na stronie: www.pzpn.pl, w zakładce „Sędziowie – Dokumenty i materiały szkoleniowe” (dostępnej >>>TUTAJ<<<), opublikowano tę prezentacje. Zawiera ona zarówno zagadnienia teoretyczne, powołujące się na Przepisy Gry, a także praktyczne materiały wideo, które ułatwiają zrozumienie tych wskazówek.
9/09/2022 15:47

Uwaga!!!! Zmiana terminu zebrania Plenarnego

Zebranie Plenarne sędziów odbędzie się w dniu 16.09.2022 (piątek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26. Obecność obowiązkowa.
8/09/2022 16:20

Aktualizacja. Obsada na 10-16.09.2022

W załączeniu obsada na 10-16.08.2022. Informujemy, że klub Góral Żywiec zgłosił się do ŚlZPN i będzie rozliczany przez Związek z uwzględnieniem meczy sierpniowych. Kluby Koszarawa Żywiec i Maksymilian Cisiec również zgłosiły się do ŚlZPN i będą rozliczane przez Związek, ale od września 2022. W celu uzyskania ryczałtów za sierpień sędziowie powinni się zgłosić do klubu z wypisaną delegacją. Przypominam o obowiązku umożliwienia zgłaszania kierownikom kontuzji i zapoznania się z udzielonymi napomnieniami/wykluczeniami. W przypadku braku podpisu kierownika sędziowie są zobowiązani odnotować ww fakt w sprawozdaniu.

Sponsor techniczny Śląskiego ZPN