18/04/2024 14:18

Ubezpieczenie LZS 2024

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS

z dnia z dnia 4 grudnia 2023 roku

 

Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2023 minimalną składkę członkowską w wysokości:

Kluby sportowe – 700,00 zł

Uczniowskie Kluby Sportowe – 500,00 zł

DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA obowiązywać będzie Kluby, które realizują zadania w ramach Wiodących Ludowych Klubów Sportowych, Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży oraz Organizatorów Sportu w Środowisku Wiejskim. O wysokości składki Kluby zostaną poinformowane pisemnie.

 Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce 63 1020 2313 0000 3102 0148 0383

lub w kasie  Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2024 roku.

Uwaga!

W ramach składki członkowskiej klub ma zabezpieczone ubezpieczenie w PZU S.A. na terenie kraju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
Istnieje również możliwość pomocy ze strony WZ LZS do udziału w imprezach sportowych, doposażenia w sprzęt sportowy, organizacji obozów sportowych w ramach możliwości finansowych Zrzeszenia.
Po opłaceniu składki prześlemy klubowi polisę ubezpieczeniową oraz dowód wpłaty.

      Uprzejmie informujemy, że na podstawie Statutu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe § 20 pkt. 2 w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez czas dłuższy niż 1 rok następuje skreślenie Klubu z listy członków Śl. WZ LZS.

Prezes Zarządu

Andrzej Sadlok

16/11/2023 10:52

75-LECIE PODOKRĘGU ŻYWIEC NA GÓRALSKĄ NUTĘ

75-lecie Podokręgu Żywiec na góralską nutę
 

Jubileusz 75-lecia Podokręgu Żywiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w Zajeździe Beskidy w Żywcu. Pełna wzruszeń impreza była na klimatyczną góralską nutę. 

Strona 1 z 33