Kolegium sędziów

28/03/2024 14:12

Aktualizacja klubów rozliczanych przez ŚlZPN

Kluby zaznaczone na czerwono nie są rozliczane przez ŚlZPN. Sędziowie są zobowiązani do wystawiania rachunków za mecz.
28/03/2024 08:37

Zarząd KS ŚL. ZPN przesyła ważne informacje organizacyjno-szkoleniowe.

Zarząd KS ŚL. ZPN przesyła ważne informacje organizacyjno-szkoleniowe. Kalendarz: Zgrupowanie Gr. Szkoleniowej KS. ŚL. ZPN oraz Asystentów Gr. Wojewódzkiej (3 Liga) + II Termin egzaminów Szczebla Okręgu. Data: 23.04.2024 (Wtorek) Godzina: 17:00 - szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w późniejszym terminie Adres: ul. Jaskółcza 40 Zabrze (Walka Zabrze) Informacje organizacyjno-szkoleniowe II Termin/ poprawa egzaminu z dnia 26.02.2024 - Kol. którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego będą mogli zaliczyć go dnia 23.04 podczas zgrupowania w Zabrzu - Wszyscy Kol. Którzy byli nieobecni/ kontuzjowani (zarówno Sędziowie Główni jak i Asystenci) w dniu 26.02 i wysłali stosowne usprawiedliwienie w wskazanym terminie będą mogli zaliczyć egzamin w dniu 23.04 podczas zgrupowania w Zabrzu - Limity czasowe będą takie same jak w dniu 26.02 lutego - Egzamin w formie elektronicznej (proszę zabrać odpowiedni sprzęt z dostępem do internetu) Zgrupowanie Gr. Szkoleniowej oraz Asystentów III Ligi (Zabrze 23.04) - Na Zgrupowaniu odbędzie się egzamin kondycyjny oraz teoretyczny w formie elektronicznej (proszę zabrać odpowiednie urządzenia z dostępem do internetu) - Na zgrupowaniu odbędzie się szkolenie które poprowadzi Sebastian Jarzębak Koledzy/Koleżanki którzy chcieliby/chciałyby się specjalizować tylko w roli Asystenta (bez możliwości prowadzenia zawodów na Szczeblu Okręgu w roli Sędziego Głównego) proszeni są o zgłoszenie do 5.04.2024 do Przewodzącego KS Żywiec Egzaminy Szczebla Okręgu na sezon 2024/25 Data: 11.06.2024 (wtorek) Godzina: godziny popołudniowe szczegóły zostaną przesłane w późniejszym terminie. Adres: szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Egzaminy Szczebla Okręgu na przyszły sezon oraz wstępna organizacja grup sędziowskich planowana po reorganizacji rozgrywek na Szczeblu Okręgu ŚL. ZPN Przy ustalaniu składów grup KS ŚL. ZPN będzie kierowało się następującymi kryteriami (Kolejność alfabetyczna): - Aktualna forma - Dyspozycyjność - Kondycja fizyczna - Perspektywa dalszego rozwoju - Gr. Sędziów IV Ligi będzie składała się z wskazanych przez KS ŚL.ZPN sędziów. (Szczegółowy skład listy będzie podany w późniejszym terminie) - Gr. Sędziów V ligi będzie składała się z wskazanych przez KS ŚL. ZPN Sędziów. (Szczegółowy skład listy będzie podany w późniejszym terminie) - Gr. Sędziów Klasy Okręgowej będzie składała się z podanych przez KS Podokręgów kandydatów. (Limity miejsc zostaną podane w późniejszym terminie) - Gr. Woj. Asystentów Gr. A (III Liga) - Sędziowie którzy aktualnie znajdują się w grupie sędziów III Ligi i w sezonie 2023/24 byli na co najmniej 5 meczach III Ligi Gr. B (IV liga) - Sędziowie którzy spadli z Gr. A + sędziowie wskazani przez KS ŚL. ZPN na podstawie dyspozycyjności, aktualnej formy, przygotowania fizycznego oraz perspektywy dalszego rozwoju. Limity na egzamin kondycyjny: Sędziowie IV Ligi - Interwał 15/18s 4800m - Sprinty 40m 6x 6,00 s Sędziowie V Ligi i Klasy Okręgowej - Interwał 17/20s 4800m - Sprinty 40m 6x 6,20 s Asystencji III i IV Ligi - Interwał 15/20s 4000m - Sprinty 30m 5x 4,80 s - Test CODA 10,00 s OBSADA na sezon 2024/25 w nowym sezonie KS ŚL. ZPN będzie realizowało obsadę w następujący sposób (kontynuacja obecnej formy obsady): IV Liga - Okręg będzie delegował Sędziów Głównych oraz Asystentów V Liga - Okręg będzie delegował tylko Sędziów Głównych (za obsadę asystentów będą odpowiedzialni sędziowie wyznaczeni na mecz/ Podokręgi zgodnie…