Kolegium sędziów

12/10/2023 19:22

OBSADA NA 14/20-10-2023

Kontakt w sprawie obsady : Sebastian Holisz 
12/10/2023 12:50

Zebranie plenarne oraz egzamin teoretyczny kadry

Informujemy, że zebranie plenarne odbędzie się w dniu 25.10.2023 (środa) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu przy ul. Dworcowej 26. Sala nr 36 Obecność obowiązkowa. Egzamin teoretyczny kadry odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 17.00 również w SP nr 9 w Żywcu
9/10/2023 13:12

Egzamin Kadry

Kondycyjny egzamin Kadry Podokręgu odbędzie się 18.10.2023 o godzinie 17.30 na obiekcie Metalu Węgierska Górka
5/10/2023 12:31

OBSADA NA 7/13-10-2023

Kolegium Sędziów przypomina o obowiązku sprawdzania listy porządkowych przed zawodami. Wszelkie niedociągnięcia w tym względzie winny być odnotowane w sprawozdaniu zawodów. Sędziowie mają obowiązek sprawdzania obsady zarówno na stronie podokręgu jak i w systemie PZPN24. Zdajemy sobie sprawę, że mogą się zdarzyć przypadki, iż sms lub mail z informacją nie dojdzie do sędziego wyznaczonego na zawody. Brak sms lub maila nie zwalnia zarówno z obowiązku od bieżącego sprawdzania obsady jak i od odpowiedzialności za niestawienie się na zawody. Niedopuszczalnym jest brak akceptacji obsady na szczeblu ŚZPN przez sędziego głównego czy też asystentów. Sędziowie w przypadku zauważenia swojej osoby w obsadzie i braku powiadomienia sms są zobowiązani do kontaktu z obsadowym. W systemie extranet referent widzi dokładną datę i godzinę wysłania informacji o zawodach. Nie ma jednak opcji potwierdzenia odbioru. Jedyną możliwością potwierdzenia otrzymania informacji o zawodach jest ich akceptacja. Obecnie na szczeblu podokręgu nie jest ona wymagana. W przypadku powtarzających się problemów ze stawieniem na zawody Kolegium Sędziów w Żywcu będzie zmuszony wprowadzić konieczność akceptacji zawodów. Brak akceptacji będzie powodował nałożenie kary finansowej na sędziego. W przypadku otrzymania informacji o zmianie godziny/daty zawodów sędziowie mają obowiązek przesłanie tej informacji niezwłocznie do referenta obsady. Referent obsady nie jest w stanie po wysłaniu obsady cały czas na bieżąco sprawdzać daty i godziny meczy. Niestety system extranet, od strony referenta obsady, nie zawiera żadnej opcji informacji dla referenta. Zmiany takie są niewidoczne. Ponadto przypominamy, że w szatni sędziowskiej przed zawodami, w trakcie przerwy i po zawodach niedopuszczalna jest obecność sędziów, którzy nie zostali wyznaczeni na te zawody. Osobami upoważnionymi do przebywania w szatni sędziowskiej są wyznaczeni na zawody sędziowie, delegaci ŚlZPN, kierownicy drużyn (tylko na czas wypełnienia swoich obowiązków) i ewentualnie trenerzy, kapitanowie drużyn (lub inny uczestnicy zawodów) na wniosek i za zgodą sędziów prowadzących zawodów. Prosimy o unikanie kontaktów z sędziami wyznaczonymi na zawody. W związku z zbliżającym się okresem gorszych warunków pogodowych i zagrożeniem odwoływania/przerywania zawodów prosimy o przekazywanie takiej informacji do przewodniczącego Kolegium Sędziów. Obowiązek taki jest w przypadku klubów rozliczanych przez ŚlZPN. Pozwoli to uniknąć sytuacji gdzie sędzia pobierze nienależnie pełny ekwiwalent na zawody i będzie musiał go później oddać. Pragniemy również zwrócić uwagę na coraz częstszy problem z ochraniaczami a właściwie z ich brakiem. Zawodnicy (na każdym szczeblu rozgrywek), z niezrozumiałych względów, próbują zastępować ochraniacze wkładkami do butów, chusteczkami, gąbkami lub w ogóle ich nie zakładają. Sędziowie są zobowiązani do sprawdzania posiadania przez zawodników ochraniaczy. W przypadku ich braku zawodnik nie może być dopuszczany do zawodów.