Kolegium sędziów

29/09/2023 07:38

NOWY REGULAMIN DYSCYPLINARNY

Dokument w załączonym brzmieniu zacznie obowiązywać w dniu 1 października 2023 roku. Z uwagi na zakres nowelizacji i jej obszerność, poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN: 1. Regulamin został dostosowany do wchodzących w życie 1 października 2023 roku regulacji dotyczących agentów piłkarskich i przewiduje ich odpowiedzialność dyscyplinarną. 2. Z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności gdy wykonanie kary zasadniczej było warunkowo zawieszone, a ukarany podmiot popełnił ponowne przewinienie, wprowadzono definicję przewinienia dyscyplinarnego podobnego. 3. Podwyższono górny próg zagrożenia w zakresie kary pieniężnej orzekanej jako kara dodatkowa wobec klubów do kwoty 2,5 mln zł. 4. Procedura odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu (art. 48) zakłada prowadzenie postępowania w tym zakresie wyłącznie na wniosek, który wnosi się w terminie 48 godzin od zakończenia meczu. 5. Wprowadzono regulacje mające na celu wzmożenie ochrony sędziów: a) Za kierowanie słów lub zachowań wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe w stosunku do sędziego wymierza się kary upomnienia, nagany, karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji w wymiarze nie wyższym niż 5 meczów; b) Wprowadzono odpowiedzialność dyscyplinarną za stalking i nękanie sędziego, jak i innego uczestnika meczu, która przewiduje m.in. karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 6. Wprowadzono nową definicję match-fixingu. Odpowiedzialności podlega ten, kto czyni przygotowania, usiłuje lub doprowadza do niewłaściwej zmiany wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w celu wyeliminowania – w całości lub w części – nieprzewidywalnego charakteru tych zawodów sportowych, w związku z manipulowaniem zakładami bukmacherskimi. 7. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za uczestnictwo w zakładach bukmacherskich będzie podlegał udział we wszelkich zakładach, zawieranych w kraju i za granicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich. 8. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegać również będzie wpływanie na wynik meczu innego klubu, w sytuacji jeżeli wpływa lub próbuje wpłynąć na wynik rozgrywek przedstawiciel lub osoba działająca na rzecz klubu, który nie bierze udziału w meczu, ale zyska na jego rozstrzygnięciu. 9. Zniesiono górną granicę kary pieniężnej orzekanej wobec klubów za niewykonywanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN. 10. Wprowadzono rewolucyjną zmianę w celu usprawnienia postępowania przed organami dyscyplinarnymi, mając w szczególności na uwadze to, że niewielki odsetek orzeczeń jest zaskarżanych do II instancji, bądź w drodze skargi kasacyjnej (3% w ubiegłym roku). Uzasadnienia orzeczeń dyscyplinarnych będą sporządzane na wniosek, z pewnymi wyjątkami. Z urzędu będą sporządzane uzasadnienia w sprawach, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które są natychmiast wykonalne lub w których wymierzono karę dyskwalifikacji określoną liczbą meczów, gdy kara może zostać wykonana w terminie 1 miesiąca lub krótszym. Pozostałe orzeczenia organów dyscyplinarnych będą uzasadniane na piśmie jedynie na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia uzasadnienia. 11. Instytucja zatarcia ukarania nie będzie obejmowała kar wymierzonych za korupcję. 12. Wprowadzono zmianę co do instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, aby stała się ona wyjątkiem od reguły, a nie zasadą orzekania. Skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji będzie uzależnione również od tego, czy obwiniony w okresie dwóch miesięcy przed popełnieniem przewinienia nie został prawomocnie ukarany za tożsame przewinienie dyscyplinarne lub przewinienie podobne.
22/09/2023 14:28

UWAGA!!! Zmiana miejsca Zebrania Plenarnego

Z przyczyn niezależnych od nas informujemy o zmianie miejsca egzaminu Kadry Podokręgu oraz Zebrania Plenarnego. Nowe miejsce Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec Godziny bez zmian
14/09/2023 13:26

OBSADA NA 15/22-09-2023

Uprasza się kluby o informowaniu referenta obsady lub podokręg o zmianach daty lub godziny rozgrywanych spotkań. Przypominamy o konieczności uregulowania opłat za mecze u kol. Andrzeja Białka. W celu ustalenia kwoty składki należy się z nim skontaktować. Przypominamy o egzaminie Kadry i Zebraniu Plenarnym w najbliższy poniedziałek (25.09.2023). Informacje szczegółowe na stronie
14/09/2023 10:14

Zebanie plenarne, Kadra, informacje

Zebrane plenarne sędziów odbędzie się w dniu 25.09.2023 (poniedziałek) o godzinie 18.00 na hali sportowej w Węgierskiej Górce Obecność obowiązkowa. W tym samym dniu o godzinie 17.00 na hali sportowej odbędzie się również egzamin teoretyczny dla Kadry Podokręgu. Informujemy, że jest możliwość zamówienia sprzętu sędziowskiego firmy Macron. Przykładowe ceny: koszulka sędziowska Macron Frisk: cena katalogowa 245 zł , przy zakupie z KS Żywiec 171 zł; koszulka termoaktywna cytrynowa: cena katalogowa 159 zł, przy zakupie z KS Żywiec 113 zł getry czarne: cena katalogowa 40, przy zakupie z KS Żywiec 28 zł Dodatkowo osoby, które poprzednio zakupiły sprzęt będą korzystały z rabaty przyznanego na KS Żywiec w łącznej wysokości: 1300 zł. Rabat ten jest liczony od ceny katalogowej, będzie rozliczony od całości zakupu. Sędziowie, którzy są chętni do zakupu sprzętu przesyłają zamówienie mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do poniedziałku 18.09.2023. Prosimy w mailu podać: imię nazwisko; zamówiony sprzęt z określonym rozmiarem, kolorem itp. informację czy poprzednio realizowało się zakup sprzętu przez KS Żywiec. Ze względu na skomplikowane rozliczenie kupujący sędzia będzie wpłacał kwotę przewidzianą dla KS Żywiec, ewentualny rabat będzie rozliczony w późniejszym terminie. Wpłaty na konto kol. A. Białka będą przyjmowane w późniejszym terminie po zebraniu wszystkich zamówień. Link do sklepu: https://redbox.pl/sedziowskie-53