Kolegium sędziów

16/05/2024 15:55

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 o godzinie 18.00 na obiekcie Metalu Węgierska Górka odbędzie się egzamin kondycyjny i teoretyczny Kadry Podokręgu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Przypominam kolegom: Karol Jasek Szymon Hubczak Kacper Drewniak Joachim Widlarz o konieczności dostarczenie do 27.05.2024 wypełnionych deklaracji KFP z klauzulą RODO w czterech egzemplarzach. W załączeniu druk. Deklaracje winny być wydrukowane dwustronnie. W przypadku nieobecności kolegów na Kadrze należy dostarczyć wypełnione druki przez osobę trzecią lub osobiście w terminie do 27.05.2024.
2/05/2024 23:13

Kurs sędziowski ŚlZPN

W ramach projektu „Zostań Sędzią Śląsk!” organizowany jest kurs sędziowski. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://sedziowie.slzpn.pl/index.php/zostan-sedzia-slask-kurs-sedziowski/
1/05/2024 19:46

Informacja o możliwości zakupu koszulek

Koledzy zainteresowani zakupem koszulek polo firmy Macron proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości 95 zł na konto kol. Andrzeja Białka (te same co na składki): 25 1240 4881 1111 0011 0129 0316 W tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko i zwrot: koszulka. Wpłaty należy dokonać do końca tego tygodnia. Osoby, które są zainteresowane zakupem koszulki a jeszcze tego nie zgłosiły muszą kontaktować się z kol. Mikołajem Kołodziejem.