Kolegium sędziów

Aktualizacja. Obsada na 13-19.08.2022 oraz ważne informacje

10/08/2022 21:12

Na stronie: https://slzpn.pl/slaski/zpn/aktualnosci/6795/uchwaly-zarzadu-slaskiego-zpn-z-28-czerwca

dostępne są informacje w sprawie zmian w regulaminach oraz nowy stawkach sędziowskich (tabela w załączeniu).

 

Z najważniejszych informacji, od sezonu 2022/23 Kolegium Sędziów nie wyznacza sędziów na mecze

w kategoriach E1, E2, F1, F2, G1 i G2 (czyli w ligach orlików i młodszych grup). 

Na wniosek klubu Kolegium Sędziów danego Podokręgu może wyznaczyć sędziego do prowadzenia zawodów, a klub wnioskujący

zobowiązany jest do poniesienia kosztów obsługi sędziowskiej zgodnie z tabelą opłat obowiązującą w Śl. ZPN. 

Od sezonu 2022/2023 zmienił się czas gry w ligach D1 i D2.
W młodziku D1 mecz trwa 2x40 minut, a w młodziku młodszym D2 2x35 minut. 
Informacja jest zawarta w zatwierdzonym załączniku numer 1 do Regulaminu Ramowego
- https://slzpn.pl/images/uchwaly/slaski_zpn/2022_06_28/31_22_Z_zalacznik_nr_1.pdf

W przypadku meczu odbywającego się bez sędziego, gospodarz zawodów zobowiązany jest zamieścić sprawozdanie

z zawodów na portalu https://pzpn24.pzpn.pl lub dostarczyć sprawozdanie z zawodów do organu prowadzącego

rozgrywki w wersji papierowej bądź skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej - w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.

Sponsor techniczny Śląskiego ZPN