Kolegium sędziów

Obsada na I rundę PP

28/07/2022 11:37

Regulamin Pucharu Polski dostępny jest pod adresem:

https://slzpn.pl/images/uchwaly/slaski_zpn/2022_06_28/32_22_Z_PP_Mezczyzn.pdf

 

Najważniejsze zasady:

§6
Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między obiema częściami gry. Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia w przypadku, gdy choćby jeden zawodnik nie wyrażał na to zgody.
W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygniętego po 90 minutach sędzia zarządza konkurs rzutów karnych według obowiązujących przepisów w celu wyłonienia zwycięzcy (ust. 4niniejszego paragrafu).
Wszystkie rzuty karne muszą być wykonane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego, a bramki zdobyte z tzw. „dobitki” są nieważne.

§ 7
W rozgrywkach pucharowych dozwolona jest wymiana siedmiu zawodników w ciągu całego meczu dla drużyn wszystkich klas rozgrywkowych bez prawa ponownego powrotu na boisko z zastrzeżeniem, że po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę można dokonać maksymalnie czterech wymian.
Po zakończeniu meczu, przed serią rzutów karnych, wymiana zawodników jest niedozwolona.
W rozgrywkach pucharowych nie obowiązuje przepis o obowiązku gry zawodników
młodzieżowych.

Sponsor techniczny Śląskiego ZPN