Kolegium sędziów

WAŻNE INFORMACJE

16/05/2024 15:55

Informujemy, że  w dniu 23.05.2024 o godzinie 18.00

na obiekcie Metalu Węgierska Górka

odbędzie się egzamin kondycyjny i teoretyczny Kadry Podokręgu.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Przypominam kolegom:

Karol Jasek

Szymon Hubczak

Kacper Drewniak

Joachim Widlarz

o konieczności dostarczenie do 27.05.2024 wypełnionych deklaracji KFP z klauzulą RODO w czterech egzemplarzach.

W załączeniu druk. Deklaracje winny być wydrukowane dwustronnie.

W przypadku nieobecności kolegów na Kadrze należy dostarczyć wypełnione druki przez osobę trzecią lub osobiście w terminie do 27.05.2024.