Kolegium sędziów

Zebranie plenarne oraz zakończenie sezonu

13/11/2023 12:08

Kolegium Sędziów w Żywcu zaprasza na ostatnie zebranie plenarne w tym roku

połączone z poczęstunkiem w dniu 28.11.2023 o godzinie 17.00

w Zajeździe Maxim al. Piłsudskiego 20 Żywiec.