Kolegium sędziów

OBSADA NA 15/22-09-2023

14/09/2023 13:26

Uprasza się kluby o informowaniu referenta obsady lub podokręg o zmianach daty lub godziny rozgrywanych spotkań.

 

Przypominamy o konieczności uregulowania opłat za mecze u kol. Andrzeja Białka.

W celu ustalenia kwoty składki należy się z nim skontaktować.

Przypominamy o egzaminie Kadry i Zebraniu Plenarnym w najbliższy poniedziałek (25.09.2023).

Informacje szczegółowe na stronie