Kolegium sędziów

OBSADA NA 9/15-09-2023

7/09/2023 17:35

Informujemy o konieczności wypełnienia sprawozdania w systemie extranet w terminie

do 24h od godziny zakończenia zawodów. Dotyczy to również zawodów młodzieżowych (juniorów, trampkarzy, młodzików itp.).

Przypominam, że na zawodach trampkarzy, młodzików zgodnie z regulaminem rozgrywek obowiązują następujące kary:

Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).

W zależności od przewinienia sędzia może ukarać zawodnika czerwoną kartką.

Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

Regulaminy rozgrywek dostępne są na stronie:

https://www.slzpn.pl/dokumenty