Zarząd

Obecny Zarządu:

  1. Dariusz Mrowiec – Prezes Podokręgu Żywiec

 

Skład Zarządu Podokręgu Żywiec:

  1. Jerzy Wandzel - Wiceprezes
  2. Piotr Stasica - członek Podokręgu
  3. JPiotr Raczek - członek Podokręgu
  4. Jan Hutyra - członek Podokręg
  5. Józef Tomaszek - członek Podokręgu
  6. Stanisław Wojtanek - członek Podokręgu
  7. Sławomir Sołtysik - trener koordynator