Podokręg

Ubezpieczenie klubów LZS 2020

9/06/2020 13:26

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS

z dnia z dnia 13 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2020 składkę członkowską w wysokości:

Kluby sportowe – 600,00 zł

Uczniowskie Kluby Sportowe – 400,00 zł

 Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce 63 1020 2313 0000 3102 0148 0383

lub w kasie  Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2020 roku.

Uwaga!

W ramach składki członkowskiej klub ma zabezpieczone ubezpieczenie w PZU S.A. na terenie kraju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną oraz OC w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla organizatorów imprez sportowych organizowanych w zakresie działalności statutowej w okresie od stycznia do grudnia 2020r. Istnieje również możliwość pomocy ze strony WZ LZS przy organizacji imprez sportowych, udziału w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy, usługach transportowych, współorganizacji obozów sportowych w ramach możliwości finansowych Zrzeszenia.
Po opłaceniu składki prześlemy klubowi polisę ubezpieczeniową oraz dowód wpłaty.

      Uprzejmie informujemy, że na podstawie Statutu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe § 20 pkt. 2 w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez czas dłuższy niż 1 rok następuje skreślenie Klubu z listy członków Śl. WZ LZS.

Prezes Zarządu

Andrzej Sadlok