Podokręg

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w Podokręgu Żywiec

3/03/2020 13:33

W dniu 04-04-2020 zwołuje się
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Podokręgu w Żywcu.

Zebranie odbędzie się w Zajeździe Maxim w Żywcu przy ulicy Piłsudskiego 20. Pierwszy termin o godzinie 10:00, drugi termin o godzinie 10:15.