Kolegium sędziów

Stanowisko Śląskiego Związku Piłki Nożnej w związku z koronawirusem

11/03/2020 10:46

 

Komisji do spraw Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej z uwagi na potencjalne zagrożenia dla zdrowia

i życia uczestników piłkarskich, spowodowane rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 oraz biorąc pod

uwagę stanowisko Minister Sportu o odwołaniu wszystkich imprez sportowych, uchwałą nr 2/20 KdsN z

10.03.2020 roku, przesuwa o dwa tygodnie rozpoczęcie wszystkich rozgrywek - seniorskich od IV ligi w dół,

młodzieżowych i II ligi kobiet grupa 3.


W związku z tym pierwsze mecze rundy wiosennej wyżej wymienionych rozgrywek odbędą się 28-29 marca.

Natomiast 19 kolejka III ligi grupy 3 z najbliższego weekendu została przełożona na 13 maja.

 

Z uwagi na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników spotkań piłkarskich, spowodowane rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 zgodnie z decyzją Komisji do spraw Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej  biorącą pod uwagę stanowisko Minister Sportu o odwołaniu wszystkich imprez sportowych  Kolegium Sędziów Sląskiego Związku Piłki Nożnej i Kolegia Sędziów Podokręgów wchodzących w skład Śląskiego Związku Piłki Nożnej nie wykonują obsad na zawody piłkarskie.