Kolegium sędziów

Informacja o składce KFP

2/03/2020 11:45

Kolegium Sędziów informuje, że do 31.03.2020 należy uregulować składkę KFP za rok 2020 w wysokości 60 zł.

W celu uregulowania składki należy zgłosić się do v-ce prezesa Jana Międzybrodzkiego.

Składkę można również opłacić poprzez wpłatę na konto kol. Rafała Międzybrodzkiego  nr: 03 1020 1390 0000 6402 0034 7658.

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata na KFP imię i nazwisko wpłacającego.

 

Nieuregulowanie składki w wyznaczonym terminie  skutkuje skreśleniem z listy sędziów.