Kolegium sędziów

7/07/2020 07:57

Informacja ŚLZPN

Kolegium Sędziów Śl. ZPN na posiedzeniu w dniu 03.07.2020 r. postanowiło: Wszystkie uprawnienia sędziów z rundy wiosennej zostają utrzymane w sezonie 2020/2021 (jesień-wiosna). Osoby nieobecne na egzaminie przed rundą wiosenną (w marcu) lub osoby które nie zaliczyły egzaminu sprawności fizycznej dostaną uprawnienia po wcześniejszym go zaliczeniu.
2/07/2020 09:38

Pierwsza runda pucharu odbędzie się 18/19-07-2020

Pierwsza runda pucharu odbędzie się 18/19-07-2020. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych urlopowań z tygodniowym wyprzedzeniem. Wzorem lat ubiegłych pierwsza runda sędziowana jest społecznie. W następnych rundach pierwszeństwo w prowadzeniu zawodów mają sędziowie prowadzący zawody społecznie w pierwszej rundzie.
17/06/2020 08:05

Okólnik nr 18

Okólnik nr 18 do Przepisów Gry z dnia 7 kwietnia 2020 roku
16/06/2020 08:48

Aktualizacja w sprawie zawodów sparingowych

Aktualizacji informacji w sprawie zawodów sparingowych: http://www.slzpn.katowice.pl/slaski/zpn/aktualnosci/4258/mozna-rozgrywac-mecze-sparingowe
5/06/2020 12:24

Informacja w sprawie zawodów sparingowych

Zgodnie z decyzją Śląskiego ZPN wszystkie rozgrywki zostały odwołane i wprowadzono zakaz prowadzenia zawodów przez sędziów. Komunikat z 15.05.2020 r. ustala datę dokończenia rozgrywek Pucharu Polski do 31 lipca i nie zmienia wcześniej ustalonych zakazów, szczególnie dla zawodów sparingowych. 
3/06/2020 07:57

Informacja w sprawie badań lekarskich

KS Śląskiego ZPN informuje, że na podstawie decyzji Śląskiego ZPN podjętej na mocy wykładni prawnej Ministerstwa Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższa regulacja dotyczy również okresowych badań sędziów piłkarskich. Podstawa prawna: art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)